August 25, 2017

HACKED by BILGEKULTIGIN

BILGEKULTIGIN HACKED by BILGEKULTIGIN Hacked By BILGEKULTIGIN HACKED BILGEKULTIGINHACKED BILGEKULTIGIN HACKED BILGEKULTIGIN HACKED BILGEKULTIGIN HACKEDBILGEKULTIGIN defacer BILGEKULTIGIN Rate this post

tin tức 0 Comment
April 30, 2017

Quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn

Nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn gồm dự báo quy mô dân số, lao động; quy mô đất đai; yêu cầu sử dụng đất bố trí các công trình xây dựng, bảo tồn, chỉnh trang; công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong điểm dân […]

tin tức 0 Comment
Rate this post